Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

De kinderopvang 0 tot 4 jaar

Kleinschalig, huiselijke en persoonlijk


De opvang

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In de verticale groep is plaats voor 16 kinderen met twee tot vier leidsters. We werken volgens de kind-leidster ratio. We vinden het heel belangrijk dat er altijd vertrouwde gezichten aanwezig zijn. Een verticale groep heeft door de variatie aan leeftijd het karakter van een (groot) gezin en biedt in die zin een natuurlijke situatie. Omdat het om verschillende leeftijden gaat leren de kinderen van elkaar door naar elkaar te kijken en elkaar te helpen.

Boartershiem heeft een prachtige ruimte en is gevestigd in het Leppehiem. Bij Boartershiem is er ruimte om te spelen, te ontdekken en te experimenteren. Wij zijn graag creatief bezig en knutselen erop los. De ruimte is zo ingericht dat er allerlei hoekjes zijn, dit geeft een huiselijk gevoel. Daarbij kan een kindje dat liever een rustig plekje op zoekt dit ook daadwerkelijk vinden. Onder onze hoge box kunnen kinderen zich terug trekken en als ze willen een boekje lezen of gewoon even niks doen. Elke dag even naar buiten vinden wij ook héél belangrijk. Als bij ons het fruit op is en iedereen is verschoond of is naar het toilet geweest gaan wij om 10 uur met zijn allen spelen in de grote aangrenzende tuin. Ook ondernemen wij buiten veel met de kinderen bij slecht weer hebben wij regenbroeken die de kinderen aan kunnen trekken en gaan we lekker stampen in de waterplassen, waait het hard? Dan maken wij vliegers van plastic tassen. Bij mooi en droog weer bezoeken we de beleef speeltuin, maken we een wandeling of spelen we heerlijk in de zandbak en met de fietsen en nog veel meer in de tuin. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat kinderen niet te koud worden en dat er bij het schijnen van de zon de kinderen ingesmeerd worden.


Vaste leidsters

Wij vinden het belangrijk dat er vaste gezichten / leidsters aanwezig zijn op de groep. Doordat er vaste leidsters aanwezig zijn op de groep kunnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. Onze leidsters reageren responsief en sensitief op de kinderen, waardoor de vertrouwensband kan groeien en de kinderen en leidsters elkaar leren kennen. Doordat de kinderen en leidsters contact met elkaar maken herkennen zij de signalen van de kinderen. Zo kan het zijn dat jullie kindje zich even moet opladen en dit non verbaal ( met signalen ) aangeeft. De leidster kan hier dan op in spelen. Gezien en gehoord worden is zo ontzettend belangrijk voor een kind, dit geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid en daarbij kan een kind zich verder ontwikkelen.

Jong en oud komen samen 0 tot 100 jaar


Boartershiem is gevestigd op een unieke locatie en dit geeft ons de gelegenheid om jong en oud samen te brengen. Wij hebben activiteiten met de senioren die in het Leppehiem wonen of bezoeken vast in onze planning staan. Zo bewegen wij 1x per week met 5 senioren die dementerend zijn, hier ontstaan prachtige herinneringen en vriendschappen. Een voorbeeld als de muziek aan wordt gezet gaan de kinderen dansen, senioren gaan ineens hun rollator loslaten iets wat ze anders nooit zouden doen! Ook drinken we na het bewegen samen een rietje van een pakje drinken die normaal voor de senioren in een pakje wordt gedaan doen ze nu zelf. Kinderen motiveren de senioren om hun te helpen. Tijdens het rust moment worden er puzzels bij gepakt, er worden boekjes gelezen en nog veel meer. Aan het einde mogen kinderen de senioren dag zeggen ( zwaaien ( aan de hand van de leidster), high five of een knuffel geven)  Kinderen moeten overigens niks het contact met de senioren gaat op een natuurlijke manier en de er wordt met respect omgegaan met de grenzen die het kind aangeeft. 

Naast bovenstaande beweegactiviteit brengen we 2x per maand een bezoek aan de huiskamer en de serre. Hier ondernemen we ook activiteiten als samen zingen, kleien, met scheerschuim kliederen en nog veel meer. 

Aan het einde van de maand hebben we een thema afsluiting in de grote zaal, hier komen vele senioren even een bakje koffie drinken. Samen lezen we een boekje voor en zijn we interactief bezig. Ook showen de kinderen de senioren wat zij hebben geleerd hoe leuk is het om samen de regendans te demonstreren.

Nu wij in augustus 2020 starten met een voorschoolse en buitenschoolse opvang kunnen wij ook met hun activiteiten samen voegen. Kinderen die al iets ouders zijn kunnen eens kijken bij de wat oudere kinderen. Ook de oudere kinderen kunnen even bij ons kijken en een boekje voorlezen aan de wat jongere kinderen. Bij alle activiteiten houden wij rekening met de drie R's rust, regelmaat en ritme. Dit vinden wij zeer belangrijk dat kinderen dit aangeboden krijgen. Wij als leidsters bewaken de drie R's.Bitcare

Bitcare is een app voor ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als ouders kunnen jullie via een app genaamd Bitcare bijhouden hoe het met jullie kind gaat tijdens de opvang. Ook worden foto's die alleen zichtbaar zijn voor de verzorgers getoond in jullie account. Planning en verlof aanvragen kunnen tevens ingediend worden via Bitcare. Ook chatten met de leidster is mogelijk via de app. Wij werken met een in- en uit klok systeem. Via de app kunnen jullie dit ook bijhouden. 


0 tot 1 jaar

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met baby's alle medewerkers hebben de training werken met baby's in de kinderopvang gevolgd. Één van onze vaste leidsters leidt tevens pedagogisch medewerkers op tot babyspecialist. Wij hebben kennis van non- en verbale communicatie, ergonomisch dragen , babymassage, babygebaren. Alle kennis delen wij graag met jullie. Als ouders zijn jullie de specialist en deskundige van jullie kind, samen met elkaar communiceren op een laagdrempelige manier vinden wij zeer belangrijk. 


Overdracht

Tijdens haal- en breng momenten bespreken wij met jullie hoe het met jullie kind tijdens de opvang is gegaan, maar ook hoe het thuis is gegaan en of er bijzonderheden zijn. Tot 1 jaar noteren wij ook het schema van de kinderen in een schrift. Verder krijgen alle kinderen vanaf 1 jaar een persoonlijke map mee naar huis, hierin staat een verhaaltje over jullie kind en ook zijn er knutselwerkjes toegevoegd. Op deze manier hebben ze als ze de kinderopvang verlaten een mooie map als herinnering. 


20 minuten gesprekken

Wij houden van laagdrempeligheid en even tijd nemen voor elkaar. 1 x per jaar plannen we een 20 minuten gesprek in. Tijdens dit moment bespreken we de ontwikkeling van jullie kind(eren). Naast continue observatie, observeren wij ook volgens een kind volgsysteem. Naast de 20 minuten gesprekken bespreken wij natuurlijk bijzonderheden tussendoor met jullie. En willen jullie tussentijds een gesprekje met ons inplannen dan kan dit ook altijd!


Tweetalig kinderdagverblijf 


Wij zijn een gecertificeerd 2 talig kinderdagverblijf. Dit houdt in dat wij 2 talen aanbieden aan de kinderen namelijk Nederlands en Fries. Er zijn een aantal vaste leidsters die of de hele dag Fries spreken of op vaste momenten. De taal word verbonden aan de leidsters. Wij lezen zowel Nederland als Fries voor en dit geldt ook voor de signaal liedjes die wij aanbieden. Naast de Friese en Nederlandse taal maken wij gebruik van ondersteunde baby- en kind gebaren. Meer informatie over het tweetalige beleid klik hier.


Bewegen in de kinderopvang


Wij sporten samen met de senioren. En daarnaast kunnen wij heerlijk binnen en buiten bewegen. Aangrenzend aan de kinderopvang vinden wij een lange gang hier gymen wij met de kinderen. We proberen te springen met twee voeten tegen elkaar aan. Een bal vangen is soms een hele kunst. Op 1 been staan en pitten zakjes in een mandje gooien. Boartershiem vindt bewegen zeer belangrijk.

 

 


 


 


 
.

 
Opbellen
E-mail
Info