Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Akkrum

Boartershiem biedt kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar na schooltijd een plek waar de kinderen zich thuis kunnen voelen. 


Het BSO lokaal 


Het BSO lokaal is opgesplitst in twee ruimtes. In de grote ruimte komen alle leeftijden samen. In deze ruimte zijn verschillende speelhoeken ingericht zoals een poppenhoek, bouwhoek met levensgrote legostenen en Haagse blokken, een huishoek en een winkel. Daarnaast zijn er flexibele hoeken te creëren waar de kinderen kunnen knutselen, puzzelen, spelen met auto's en dino's en er kan volop verkleed worden. In de kleinere ruimte staat een grote tafel, een voetbaltafel en is er een spiegelmuur beschikbaar. Kinderen kunnen voor de spiegelmuur dansen. Verder is er speelmateriaal aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder.  


De buitenruimte


Kinderen die bij ons komen spelen kunnen heerlijk bewegen in onze omheinde binnentuin. Hier staat een piratenschip, een buitenkeuken, een grote zandbak, voetbalgoaltjes en een trampoline. In het hok kunnen kinderen buitenspeelgoed pakken zoals een step, kar, zandbakmateriaal, kleden, een graafmachine etc. Naast de aanwezige buitenruimte bezoeken we met de kinderen de speeltuinen in Akkrum en Nes. Ook kunnen wij voetballen, badmintonnen of een andere beweegsport beoefenen op één van de velden rondom het Leppehiem. Voldoende beweegruimte is aanwezig.


8 jaar en ouder


Voor kinderen in de leeftijd van 8+ is het heel belangrijk dat er uit school iemand aanwezig is die ze kunnen vertrouwen en daarnaast dat de kinderen de ruimte krijgen om zaken zelf aan te pakken. Onze pedagogisch medewerkers zijn nauw betrokken bij de kinderen en houden daarnaast bewuste afstand. Echter als het mis gaat of er is advies en steun nodig dan zullen zijn naar voren treden en de kinderen ondersteunen. 


De kinderen die 8 jaar of ouder zijn krijgen verschillende activiteiten aangeboden waar ze aan kunnen deelnemen. Deelname is niet verplicht wel worden de kinderen gemotiveerd om mee te doen. Voorbeelden van verschillende activiteiten:

 • spreekpunten speurtocht uitzetten
 • QR speurtocht
 • Bee-Bot baan maken van magneten en Kaplan, vormen teken met de Bee-Bot en je woorden spellen.
 • drone vliegen door verschillende hoepels
 • het maken van een stopmotionfilmpje
 • het uitpluizen van uilenballen
 • proefjes uitvoeren uit het grote proefjesboek

Daarnaast is er speciaal voor de oudere kinderen speelgoed die aansluit bij hun belevingswereld. En natuurlijk mag de voetbaltafel niet ontbreken. Oudere kinderen kunnen zich tevens terug trekken in de ruimte waar alleen de oudere kinderen mogen komen. Verder zijn er verschillende veldjes waar de kinderen kunnen voetballen, badmintonnen of een andere buiten beweegactiviteit kunnen ondernemen. Deze veldjes zijn niet zichtbaar vanuit het BSO lokaal hierdoor is er wel toestemming van de ouders nodig dat de kinderen hier mogen spelen. Jong en oud komen samen


De kinderen van de buitenschoolse opvang worden in contact gebracht met de pakes en beppes die woonachtig zijn in het Leppehiem. Wij ondernemen geregeld activiteiten en ook mogen de pakes en beppes op bezoek komen in het BSO lokaal. Het BSO lokaal is voor de pakes en beppes te vinden doormiddel van het volgen van verschillende voetstapjes die weergeven worden op de grond. Vaste activiteiten die wij ondernemen zijn:


 • kermis Akkrum op donderdag samen een wandeling maken naar de kermis. De kinderen mogen in een attractie en hier genieten de pakes en beppes van. Met zijn allen eten wij een heerlijke oliebol.
 • kerstukjes maken
 • nationale knuffel dag vieren
 • nationale voorleesdag
 • samen wandelen
 • samen koekjes maken


BSO uitje


Jaarlijks organiseren wij een BSO uitje. Alle kinderen die een studiedag hebben gaan mee op avontuur. In 2024 hebben wij met alle kinderen Aqua Zoo en de Naturij bezocht.


Juni 2024 heeft in het teken van de Laizy Friday gestaan. De kinderen gingen samen met de pedagogisch medewerkers uit school een boswandeling maken, een wandeling rondom de Pier in Terherne en aansluitend spelen in het zand en de speeltuin, dieren voeren in het Park in Grou en samen picknicken in een speeltuin.


Tarieven


Pakketten


52 weken contract

€ 9,12

40 weken contract

€ 9,34

Losse afname

€ 9,34


Korte middag

14:00 - 17:00

Lange middag

14:00 - 18:00

Voorschoolse opvang 

07:00 - 08:30

Vakantieweken

07:00 - 18:00
De pedagogisch medewerkers


Nienke van den Berg


Rianne Meetsma

Kim Dijkstra

Wybrich Wijnia

Inge Bouwman

 
Opbellen
E-mail
Info