Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

WELKOM

De website wordt op dit moment bijgewerkt

Kinderopvang Boartershiem wordt gerund door Nienke en Diana. Nienke woont in Akkrum en Diana op Nes. Samen hebben zij een hart voor het werken met kinderen en het dorp Akkrum.  Kinderopvang Boartershiem staat voor samen groeien en verbinden. 


Bij kinderopvang Boartershiem komt jong en oud ( 0 -100 jaar) samen, staat het kind centraal en streven wij erna dat elk kind zich bij ons thuis voelt. Wij bieden kinderen een kansrijke omgeving waar ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken. Samen groeien doen wij doormiddel van samen te spelen, samen plezier te maken en samen op onderzoek uit te gaan. Dit doen de kinderen in een stimulerende en taalrijke omgeving met ruimte om te bewegen en waar kinderen regelmatig naar buiten gaan. In het pedagogisch beleidsplan kunnen jullie de manier van ons werken teruglezen. Naast het kind staat ook het gezin centraal opvoeden doe je samen. Wij vinden het belangrijk om de ouder te betrekken bij de opvang van de kinderen. Dit doen wij door het bieden van laagdrempelig contact, de ouder te zien en te horen, door samen tradities in stand te houden zoals het jaarlijkse sinterklaasfeest in de sporthal, het voeren van 20 minuten gesprekken. Daarnaast bieden wij opvoedondersteuning voor ouders die hier behoefte aan hebben.  Ouders met kinderen tot 9 maanden kunnen zich 2 x per jaar gratis aanmelden voor een workshop babymassage.


Boartershiem vindt het belangrijk om kinderen gelijke kansen te bieden. Kinderopvang boartershiem werkt met de vroeg voorschoolse educatie
Piramide. Deze methode biedt een doorgaande lijn naar de basisschool en is geschikt voor kinderen van 0 – 7 jaar. Samen spelen, samen ontdekken en vooral samen plezier maken is de basis om te groeien.
Kinderopvang Boartershiem werkt volgens 4 kernwaarden die wij hieronder hebben beschreven.

 
Samen groeien


Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich in zijn of haar eigen tempo. Kinderen krijgen bij Boartershiem de ruimte om talenten te ontdekken en uit te diepen. 

Samen groeien betekend samen spelen, leren van elkaar doormiddel van met elkaar te communiceren, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Rust en ritme

Boartershiem biedt kinderen rust en ritme. Dit doen we door te werken met een vast dagritme waarbij spel en rust elkaar afwisselen. Een vast jaarritme met thema´s, 

de seizoenen en onze jaarfeesten. Rust en ritme sluiten aan bij onze visie en specialisatie op de babyopvang. Voor het jonge kind is ritme  een absolute levensvoorwaarde. 

Het versterkt het kind zijn basisvertrouwen waarop hij later zijn of haar zelfvertrouwen bouwt. 


Veiligheid

Boartershiem is een veilige plek voor kinderen, zowel fysiek en emotioneel. Boartershiem biedt in een huiselijke omgeving warmte en geborgenheid, die nodig is om zelfvertrouwen te krijgen


Verbinding

Wij geloven dat de verbinding met de ander en de wereld om ons heen betekenis geeft aan ons leven. Een verbonden gevoel draagt bij aan een stevige basis. De onderlinge verbinding maken wij zichtbaar door kinderen te stimuleren samen te spelen en samen te werken, jong en oud samen te brengen, samenwerken te werken met ouders en andere professionals. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en de wereld om ons heen. Kinderen leren bij ons keuzes te maken op grond van respect te hebben voor zichzelf en de ander. Boartershiem heeft een uitnodigend en open karakter en staat open voor diversiteit. 

 


 
Opbellen
E-mail
Info